Bottom-up benadering essentieel voor succesvolle strategie

In mijn boek Kijken Kijken Ander kopen kwam ik al tot de conclusie dat een top-down benadering niet leidt tot essentiële veranderingen. Voor een succesvolle strategie is een bottom-up benadering, beginnend bij klanten en de operatie, essentieel. Ook Berenschot komt tot deze conclusie in het rapport “Strategy Trends 2015″.  “in deze complexe en ‘disruptive’ wereld kunnen veranderingen in organisaties niet meer volledig topdown  gerealiseerd worden, maar vragen om een combinatie van topdown, bottomup en piloting.” Hear Hear, lees artikel