Winkelverkopen 2014 nog in de min bij stijgende detailhandelsverkopen

De detailhandelsverkopen stegen in 2014 met 1% volume en 0.5% omzet. Deze detailhandelshandelsverkopen (non-food)bestaan uit winkelverkopen (min 0.5%) en internetverkopen plus 1%. Dit beeld is nog iets vertekend doordat ook de internetverkopen van winkels bij de winkelverkopen worden geteld. De veranderingen in het koopgedrag van klanten zet nog door, de uitdaging voor winkelcentra en winkels blijft onverminderd groot. winkelverkopen 2014